loader image

Každá reklamácia musí obsahovať vypísaný reklamačný formulár, kópiu záručného listu, pokladničný doklad.

Reklamovaný elektrobicykel treba posielať kompletný aj s kľúčom od
batérie.

All search results